none.gif, 97B
menu.gif, 1 kB
roh2.gif, 2 kB
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
M. D. Rettigové; 4 116 39 Praha 1
Bakalářská práce
Tvorba výukových www stránek
pro podporu výuky multimédií
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Autor: Václav Revenda
Vedoucí práce: Mgr. Stanislav Lustig.
Praha 2009
Webmaster © Václav Revenda, 2009
revendavaclav@seznam.cz